Hoà Bình chuyển mục đích sử dụng 17ha đất rừng để thực hiện khu du lịch nghỉ dưỡng

Hoà Bình chuyển mục đích sử dụng 17ha đất rừng để thực hiện khu du lịch nghỉ dưỡng
HĐND tỉnh Hoà Bình vừa ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Nam Thượng, tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi.

.

Hoà Bình chuyển mục đích sử dụng 17ha đất rừng để thực hiện khu du lịch nghỉ dưỡng

HĐND tỉnh Hoà Bình vừa ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Nam Thượng, tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi.

 

Theo đó, tổng diện tích chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là 16,94ha, tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi. Vị trí: Tiểu khu 5068, khoảnh 4, gồm 52 lô.

Toàn bộ diện tích 16,94ha đã được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch ba loại rừng (có nguồn gốc quy hoạch rừng sản xuất).

Trước đó, HĐND tỉnh Hoà Bình cũng đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình.

Theo đó, tổng diện tích chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là 29,63ha, tại tiểu khu 4933, khoảnh 1, khoảnh 2, khoảnh 3, gồm 48 lô thuộc xã Quang Tiến, TP. Hoà Bình.

Toàn bộ diện tích 29,63ha đã được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng (có nguồn gốc quy hoạch rừng sản xuất).

Được biết, Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang nằm tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình (trước đây là xã Yên quang, huyện Kỳ Sơn) có tổng diện tích 89,9ha, tổng vốn đầu tư 397,3 tỷ đồng.

Bài viết liên quan